Lidmaatschap

Voornaam
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Achternaam
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Adres
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Postcode en woonplaats
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Geboortedatum
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Telefoonnummer
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
E-mailadres
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Dit moet worden aangevinkt. Kruis alstublieft aan wat voor u van applicatie is. U kunt meerdere vakjes aankruisen:
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Aansprakelijkheid
Ik, de ondergetekende, verklaar dat de CBDPlatform producten die ik afneem uitsluitend voor eigen gebruik zullen worden aangewend. Ook weet ik dat het gebruik van deze producten voor eigen risico is. Voor schade en/of letsel is het bedrijf niet aansprakelijk. Ik zal nu of in de toekomst geen schadeclaim tegen CBD PLATFORM indienen en ook geen actie ondernemen om het bedrijf tegen te werken. Ik weet dat CBD PLATFORM ervan uitgaat dat ik mijn gebruik van de producten van CBD PLATFORM met mijn behandelend arts heb besproken.

Datum en plaats:
Handtekening:

Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Stuur a.u.b. dit ondertekende formulier naar het bovenstaande adres. Zodra dit formulier met toebehoren is ontvangen, krijgt u per mail een uitnodiging om u ook digitaal in te schrijven in ons ledenportaal. Daar kunt u een automatische incasso aanmaken voor de contributie van CBD PLATFORM.

Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

E-mail ons